Rasporedi nastave za osnovnu školu (26.04-02.05.2021.)

ADVERTISEMENT

I razred

ponedeljak, 26.04. utorak, 27.04. sreda, 28.04. četvrtak, 29.04. petak, 30.04.
144. Srpski jezik – Gvido Tartalja: Kitova beba, obrada 145. Srpski jezik – Čitanje i pisanje pisanih slova, provera 146. Matematika – Sabiranje (32+5) , utvrđivanje 147. Srpski jezik – Tužibaba, Dušan Radović – dramatizacija, utvrđivanje
144. Matematika – Sabiranje brojeva (20+4), utvrđivanje 145. Matematika – Sabiranje brojeva (32+5), obrada 146. Srpski jezik – D. Radović: Tužibaba, obrada 147. Matematika – Oduzimanje brojeva (36-6), obrada
29. Digitalni svet – Uputstvo – redosled koraka (algoritam), obrada 59. Svet oko nas – Sličnosti i razlike između delova biljaka, proširivanje znanja 16. Likovna kultura – Tradicija, praznici i ukrašavanje uskršnjih jaja različitim tehnikama – obrada 60. Svet oko nas – Biljke, utvrđivanje

II razred

ponedeljak, 26.04. utorak, 27.04. sreda, 28.04. četvrtak, 29.04. petak, 30.04.
144. Srpski jezik – Gledanje crtanih filmova snimljenih prema Andersenovim bajkama, utvrđivanje 145. Srpski jezik – Kreativna slagalica — igrom do znanja, utvrđivanje 146. Matematika – Određivanje nepoznatog deljenika, utvrđivanje 147. Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice F, H, obrada
144. Matematika – Određivanje nepoznatog činioca, utvrđivanje 145. Matematika – Određivanje nepoznatog deljenika, obrada 146. Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice D, DŽ, Đ, obrada 147. Matematika – Određivanje nepoznatog delioca, obrada
29. Engleski jezik – Opisivanje živih bića; zanimanja, obrada i utvrđivanje 59. Svet oko nas – Značaj biljaka i životinja za čoveka, utvrđivanje 29. Likovna kultura – Priče u slikama – strip, obrada 60. Svet oko nas – Promene koje donose godišnja doba, obrada

III razred

ponedeljak, 26.04. utorak, 27.04. sreda, 28.04. četvrtak, 29.04. petak, 30.04.
144. Srpski jezik – Pisanje suglasnika J, utvrđivanje 145. Srpski jezik – Narodna pesma: Marko Karaljević i beg Kostadin, obrada 146. Matematika – Crtanje pravougaonika i kvadrata, obrada 147. Srpski jezik – Reči suprotnog značenja, obrada
144. Matematika – Pravougaonik i kvadrat, obrada 145. Matematika – Pravougaonik i kvadrat, utvrđivanje 146. Srpski jezik – Narodna pesma: Marko Kraljević i beg Kostadin, utvrđivanje 147. Matematika – Crtanje pravougaonika i kvadrata, utvrđivanje
29. Engleski jezik – Opisivanje bića i predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima, obrada i utvrđivanje 59. Priroda i društvo – Reke, obrada 29. Likovna kultura –  Ukrašavamo jaja, vežbanje  60. Priroda i društvo – Bare i jezera, obrada

IV razred

ponedeljak, 26.04. utorak, 27.04. sreda, 28.04. četvrtak, 29.04. petak, 30.04.
144. Srpski jezik – Pravopis, provera 145. Srpski jezik – M.Antić: Junačka pesma, obrada 146. Matematika – Stalnost proizvoda ,obrada 147. Srpski jezik – Glagolski predikat, obrada
144. Matematika – Zavisnost proizvoda od promene činilaca, obrada 145. Matematika -Zavisnost proizvoda od promene činilaca, utvrđivanje 146. Srpski jezik – Recitujemo, utvrđivanje 147. Matematika – Stalnost proizvoda, utvrđivanje
29. Engleski jezik – Utvrđivanje prethodno obrađenog gradiva; iskazi o vremenu-hronološki, meteorološki, na časovniku, obrada i utvrđivanje 59. Priroda i društvo – Srbija u srednjem veku, utvrđivanje 29. Likovna kultura – Omiljena životinja, vajanje, žica, vežbe 60. Priroda i društvo – Kako se živelo pod turskom vlašću, obrada

V razred

Satnica ponedeljak 26.04. utorak 27.04. sreda 28.04. četvrtak 29.04. petak 30.04.
08.00 – 08.30 115. Srpski jezik – Promenljive i nepromenljive reči, vežbanje 117. Matematika – Množenje razlomaka, obrada 117. Srpski jezik – Milovan Glišić: “Prva brazda”, obrada 118. Matematika – Množenje razlomaka, utvrđivanje
08.35 – 09.05 116. Matematika – Množenje i deljenje decimalnih brojeva, utvrđivanje 116. Srpski jezik – Promenljive i nepromenljive reči 29. Tehnika i tehnologija – Korišćenje alata i pribora za ručnu obradu i spajanje navedenih materijala, vežbanje 30. Engleski jezik – Izricanje dozvola, zabrana, pravila ponašanja i obaveza, obrada i utvrđivanje
09.10 – 09.40 29. Istorija – Rim u doba carstva, utvrđivanje 59. Biologija – Život u ekosistemu, sistematizacija 29. Geografija – Svetsko more i njegova horizontalna podela, svojstva i kretanje morske vode, obrada 60. Biologija – Pravilna ishrana,obrada

VI razred

Satnica ponedeljak 26.04. utorak 27.04. sreda 28.04. četvrtak 29.04. petak 30.04.
08.00 – 08.30 115. Srpski jezik – Pridevske zamenice: odnosno-upitne, neodređene, opšte, odrične, obrada 117. Matematika – Prikaz podataka u koordinatnom sistemu, obrada 117. Srpski jezik – Anton Pavlovič Čehov: “Vanjka” / Italo Kalvino: “Šuma na auto putu” (iz zbirke priča “Markovaldo ili godišnja doba u gradu”), obrada 118. Matematika – Prikaz podataka u koordinatnom sistemu, utvrđivanje
08.35 – 09.05 116. Matematika – Simetrične tačke u koordinatnom sistemu, dužina duži u koordinatnom sistemu, utvrđivanje 116. Srpski jezik – Milovan Danojlić: “Ovaj dečak zove se Pepo Krsta”, obrada 29. Biologija – Poreklo i raznovrsnost živog sveta, utvđivanje/ Putevi prenošenja zaraznih bolesti, povrede i prva pomoć, obrada 30. Engleski jezik – Opisivanje iskustva iz neodređene prošlosti, obrada i utvrđivanje
09.10 – 09.40 29. Istorija – Kraj srednjeg i početak novog veka, obrada 59. Fizika – Masa i gustina, sistematizacija 29. Geografija – Međunarodne organizacije EU, OUN, NATO, G7, G8, obrada/ Država i integracdžioni procesi, sistematizacija 60. Fizika – Pritisak čvrstih tela, obrada

VII razred

Satnica ponedeljak 26.04. utorak 27.04. sreda 28.04. četvrtak 29.04. petak 30.04.
09.45 – 10.15 115. Srpski jezik – Mesne i vremenske rečenice, vežbanje 117. Matematika – Rastavljanje polinoma na činioce, sistematizacija 117. Srpski jezik – Domaća lektira – Jovan Sterija Popović: “Pokondirena tikva”, utvrđivanje 118. Matematika – Rastavljanje polinoma na činioce, kontrolna vežba
10.20 – 10.50 116. Matematika – Rastavljanje polinoma na činioce, utvrđivanje 116. Srpski jezik – Domaća lektira – Jovan Sterija Popović: “Pokondirena tikva”, obrada 29. Geografija – Društvene odlike Angloamerike, utvrđivanje/ Društvene odlike Srednje Amerike, obrada 30. Engleski jezik – Iskazivanje prostornih odnosa i orijentacija u prostoru, obrada i utvrđivanje
10.55 – 11.25 29. Istorija – Zlatno doba srpske kulture 1903 – 1914, obrada/ Vladavina kralja Petra I Karađorđevića, utvrđivanje 30. Biologija – Biomi, obrada/ Populacija i odnosi ishrane u ekosistemu, obrada 29. Hemija – Stehiometrijska izračunavanja, utvrđivanje/ Vodonik, obrada 30. Fizika – Mehanička snaga. Koeficient korisnog dejstva – uvežbavanje

VIII razred

Satnica ponedeljak 26.04. utorak 27.04. sreda 28.04. četvrtak 29.04. petak 30.04.
11.30 – 12.00 115. Srpski jezik – Ivo Andrić: Most na Žepi, vežbanje/utvrđivanje 117. Matematika – Površina i zapremina pravog valjka, utvrđivanje 117. Srpski jezik – Tvorba reči pretvaranjem, obrada 118. Matematika – Valjak, sistematizacija
12.05 – 12.35 116. Matematika – Površina i zapremina pravog valjka, utvrđivanje 116. Srpski jezik – Načini tvorbe reči: izvođenje, slaganje; prefiksacija; kombinovana tvorba reči, obrada 58. Geografija – Geografija lokalne sredine, zavičajna geografija, obrada/ Priprema učenika za realizaciju istraživačkog projekta u lokalnoj sredini 30. Informatika i računarstvo – Grupisanje podataka i analize: Osnovne analize, obrada/vežbanje
12.40 – 13.10 57. Istorija – Svet u savremenom dobu, obrada 59. Biologija – Pravo na zdravu životnu sredinu, obrada 58. Istorija – Svet posle Drugog svetskog rata, utvrđivanje 59. Fizika – Struktura atoma i nuklearne sile, obrada
13.15 – 13.45 58. Fizika – Doprinos Nikole Tesle i Mihaila Pupina razvoju nauke o elektromagnetnim pojavama i njihovoj primeni, obrada 29. Engleski jezik – Opisivanje radnji u sadašnjosti: indirektni govor – izjavne rečenice – sa glagolom u sadašnjem vremenu; upitne rečenice – sa glagolom u sadašnjem vremenu, obrada i utvrđivanje 58. Hemija – Aminokiseline i proteini, obrada 60. Biologija – Savremeni način života, obrada
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Povezane vesti

plan-obrazovno-vaspitnog-rada-za-cetvrtu-nedelju-skolske-2021/22.-godine

Plan obrazovno-vaspitnog rada za četvrtu nedelju školske 2021/22. godine

Na osnovu odluke Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola DRUGI MODEL organizacije obrazovno-vaspitnog rada (KOMBINOVANA NASTAVA), od ponedeljka 20. septembra 2021. godine  primenjivaće se u VII i VIII razredu  OSNOVNIH ŠKOLA na teritoriji  devet  lokalnih samouprava. 1.      Arilje 2.      Bogatić 3.      Valjevo 4.      Lajkovac 5.     ...

napustio-nas-je-minja-subota:-“deci-smo-govorili-da-ugase-televizor-i-uce-danas-im-govorimo-da-ukljuce-televizor-da-uce.”

Napustio nas je Minja Subota: “Deci smo govorili da ugase televizor i uče. Danas im govorimo da uključe televizor da uče.”

Čuveni televizijski voditelj, kompozitor i pevač Minja Subota preminuo je danas, u 82. godini života. Minja Subota bio je izuzetno svestrana ličnost. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, bavio se kompozicijom, pevanjem, bio je voditelj i fotograf. Iza njega su ostale pesme koje su pevale generacije dece i koje...

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT