ADVERTISEMENT

Rasporedi nastave za osnovnu školu (24.05-30.05.2021.)

Rasporedi nastave za osnovnu školu

I razred

ponedeljak, 24.05. utorak, 25.05. sreda, 26.05. četvrtak, 27.05. petak, 28.05.
158. Srpski jezik – U gostima, Desanka Maksimović, obrada 159. Srpski jezik – Lisica i gavran, narodna basna, obrada 160. Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100, utvrđivanje 161. Srpski jezik – Lepo ponašanje (Bonton), pismena vežba, utvrđivanje 162. Srpski jezik – Basne za decu, Ezop – izbor, obrada
158. Matematika – Oduzimanje brojeva (76-24), obrada 159. Matematika – Oduzimanje brojeva (76-24), utvrđivanje 160. Srpski jezik – Dva jarca, dve koze, Dositej Obradović, obrada 161. Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100, utvrđivanje 162. Matematika – Sabiranje brojeva (46+14), obrada
32. Digitalni svet – Vežbanje algoritamskog načina rešavanja problema, utvrđivanje 65. Svet oko nas – Čovek, utvrđivanje 16. Muzička kultura – Slušanje kompozicije Ersko kolo. Kad si srećan,  dečja pesma, obrada 66. Svet oko nas – Čovek, deo prirode, sistematizacija/provera 31. Engleski jezik – Izražavanje dopadanja/nedopadanja jednostavnim jezičkim sredstvima; traženje i davanje mišljenja u vezi sa dopadanjem/nedopadanjem; iskazivanje oseta i osećanja, obrada i utvrđivanje

II razred

ponedeljak, 24.05. utorak, 25.05. sreda, 26.05. četvrtak, 27.05. petak, 28.05.
158. Srpski jezik – M.Stefanović: Zlatne ribice ne prave štetu, utvrđivanje 159. Srpski jezik – Grozdana Olujić: Šarenorepa, obrada 160. Matematika – Simetrične figure. Podudarnost figura, obrada 161. Srpski jezik – Gvido Tartalja: Ocene, obrada 162. Srpski jezik – Dramsko izvođenje teksta Ocene, utvrđivanje
158. Matematika – Crtanje kvadrata, pravougaonika i trougla na kvadratnoj i tačkastoj mreži, obrada 159. Matematika – Crtanje kvadrata, pravougaonika i trougla na kvadratnoj i tačkastoj mreži, utvrđivanje 160. Srpski jezik – Prepričavanje kraćih i jednostavnijih tekstova iz čitanke, crtanih filmova, pozorišnih predstava, utvrđivanje 161. Matematika – Simetrične figure. Podudarnost figura, utvrđivanje 162. Matematika – Geometrija – crtanje, utvrđivanje
32. Engleski jezik – Opisivanje sličnosti i razlika u načinu praznovanja, utvrđivanje gradiva 65. Svet oko nas – Raznovrsnost prirode, sistematizacija 32. Likovna kultura – Zamišljanja, obrada 66. Svet oko nas – Čovek stvara, obrada 32. Muzička kultura – Zeleni se jagodo, narodna pesma, obrada

III razred

ponedeljak, 24.05. utorak, 25.05. sreda, 26.05. četvrtak, 27.05. petak, 28.05.
158. Srpski jezik – Bajke, Braća Grim, utvrđivanje 159. Srpski jezik – Govorna vežba: Moja prva bajka, obrada 160. Matematika – Pravougaonik, kvadrat, trougao, provera znanja 161. Srpski jezik – Pravopisna vežba sa diktatom, utvrđivanje 162. Srpski jezik – Branko V. Radičević: Priča o dečaku i mesecu, obrada
158. Matematika – Crtanje i obim trougla, utvrđivanje 159. Matematika – Pravougaonik, kvadrat, trougao, utvrđivanje 160. Srpski jezik – Pismeno izažavanje: Moja prva bajka, utvrđivanje 161. Matematika – Merenje dužine, obrada 162. Matematika – Merenje dužine, utvrđivanje
32. Engleski jezik – Izražavanje dopadanja, nedopadanja; opisivanje živih bića; pozivi na zajedničku aktivnost,  utvrđivanje 65. Priroda i društvo – Povrtnjak, obrada 32. Likovna kultura – Kolaž od prirodnih materijala, obrada i vežbanje 66. Priroda i društvo – Park, obrada 32. Muzička kultura – Improvizacija jednostavne melodije na zadati tekst, obrada

IV razred

ponedeljak, 24.05. utorak, 25.05. sreda, 26.05. četvrtak, 27.05. petak, 28.05.
158. Srpski jezik – Janko Veselinović: Grad, obrada 159. Srpski jezik – Izražajno čitanje, utvrđivanje 160. Matematika – Jednačine sa množenjem i deljenjem, obnavljanje 161. Srpski jezik – Ispravka pismenog zadatka, utvrđivanje 162. Srpski jezik – Pravilno izgovaranje i pisanje suglasnika Č, Ć i DŽ, Đ, utvrđivanje
158. Matematika – Rešavanje zadataka pomoću izraza, utvrđivanje 159. Matematika – Rešavanje zadataka pomoću izraza, utvrđivanje 160. Srpski jezik – Ispravka pismenog zadatka, obrada 161. Matematika – Jednačine sa množenjem i deljenjem, obrada 162. Matematika – Jednačine sa množenjem i deljenjem, utvrđivanje
32. Engleski jezik  – Sličnosti i razlike u obeležavanju praznika, utvrđivanje 65. Priroda i društvo – Nastanak moderne srpske države, obrada 32. Likovna kultura – Ambijent; različiti ambijenti. Najviše volim svoje mesto (selo, grad), crtanje – ugljeni štapić, bela kreda, obrada 66. Priroda i društvo – Prvi svetski rat, obrada 32. Muzička kultura – Slušanje muzike: P.I.Čajkovski: Labudovo jezero, obrada i obnavljanje

V razred

Satnica ponedeljak, 24.05. utorak, 25.05. sreda, 26.05. četvrtak, 27.05. petak, 28.05.
08.00 – 08.30 126. Srpski jezik – Pisanje pisma (privatno, imejl), vežbanje 128. Matematika – Primena jednačina i nejednačina, utvrđivanje 128. Srpski jezik – Ispravka četvrtog školskog pismenog zadatka, vežbanje 129. Matematika – Razlomci – kontrolna vežba, provera znanja 129. Srpski jezik – Pravi objekat, obrada
08.35 – 09.05 127. Matematika – Nejednačine sa nepoznatim činiocem, deljenikom ili deliocem, utvrđivanje 127. Srpski jezik – Priprema i četvrti pismeni zadatak, vežbanje i utvrđivanje 32. Tehnika i tehnologija – Izrada predmeta/modela ručnom obradom i spajanjem papira i/ili drveta, tekstila, kože korišćenjem odgovarajućih tehnika, postupaka i alata 33. Engleski jezik – Iskazivanje vremena (gledanje na sat, dani u nedelji i meseci u godini), utvrđivanje / Iskazivanje vremena (godišnje doba i vremenske prilike), obrada i utvrđivanje 130. Matematika – Primeri osne simetrije i simetrične tačke, obrada
09.10 – 09.40 32. Istorija – Hrišćanstvo, obrada 65. Biologija – Energetski napitci, utvrđivanje 32. Geografija – Čovek i voda, obrada 66. Biologija – Pušenje – bolesti zavisnosti, obrada 32. Informatika i računarstvo – Liste: Čuvanje većeg broja podataka, obrada/vežbanje

VI razred

Satnica ponedeljak, 24.05. utorak, 25.05. sreda, 26.05. četvrtak, 27.05. petak, 28.05.
08.00 – 08.30 126. Srpski jezik – Priprema za četvrti školski pismeni zadatak (preporuka: obaveštenje, vest, izveštaj), vežbanje 128. Matematika – Zavisne veličine, grafički prikaz zavisanih veličina, proporcija, utvrđivanje 128. Srpski jezik – Ispravka četvrtog školskog pismenog zadatka 129. Matematika – Anketa 2 (predstavljanje dobijenih rezultata), utvrđivanje 129. Srpski jezik – Ispravka četvrtog pismenog zadatka, vežbanje
08.35 – 09.05 127. Matematika – Primena proporcije – procenat,  utvrđivanje 127. Srpski jezik – Četvrti školski pismeni zadatak (preporuka: Izveštaj), utvrđivanje 32. Biologija – Bolesti koje izazavaju i prenose životinje i načini zaražavanja, obrada i utvrđivanje 33. Engleski jezik – Drugi pismeni zadatak, provera / Ispravka drugog pismenog zadatka, utvrđivanje i sistematizacija 130. Matematika – Zavisne veličine, grafički prikaz zavisnih veličina, proporcija – kontrolna vežba, provera znanja
09.10 – 09.40 32. Istorija – Apsolutističke monarhije, obrada i utvrđivanje 65. Fizika – Spojeni sudovi, utvrđivanje 32. Geografija – Vode, klima i biljni svet Evrope, obrada i utvrđivanje 66. Fizika – Atmosferski pritisak. Toričelijev ogled i barometri, obrada 32. Informatika i računarstvo – Stringovi (niske), obrada/vežbanje

VII razred

Satnica ponedeljak, 24.05. utorak, 25.05. sreda, 26.05. četvrtak, 27.05. petak, 28.05.
09.45 – 10.15 126. Srpski jezik – Namerne i poredbene rečenice (uz ponavljanje predhodnih sadržaja), vežbanje 128. Matematika – Površina kružnog isečka (površina delova kruga), obrada 128. Srpski jezik – “Cipela na kraju sveta”, Dejan Aleksić, utvrđivanje 129. Matematika – Površina kružnog isečka, utvrđivanje 129. Srpski jezik – Jezička kultura: O satiričnoj književnosti, utvrđivanje
10.20 – 10.50 127. Matematika – Površina kruga, utvrđivanje 127. Srpski jezik – Domaća lektira: Dejan Aleksić: Cipela na kraju sveta, obrada 32. Geografija – Društvene odlike i politička podela Južne Amerike, obrada i utvrđivanje 33. Engleski jezik – Izražavanje mišljenja, obrada i utvrđivanje/ Iskazivanje želja, potreba, oseta i osećanja, obrada i utvrđivanje 130. Matematika – Površina kružnog prstena, obrada
10.55 – 11.25 32. Istorija – Završetak Prvog svetskog rata, obrada i utvrđivanje 33. Biologija – Biodiverzitet/ Život u ekosistemu, obrada i utvrđivanje 32. Hemija – Hidroksidi (baze) – formule, nazivi, svojstva, obrada 33. Fizika – Unutrašnja energija i temperatura. Količina toplote, utvrđivanje/ Specifični toplotni kapacitet, obrada 32. Informatika i računarstvo – Kreiranje jednostavne animacije, obrada/vežbanje

VIII razred

Satnica ponedeljak, 24.05. utorak, 25.05. sreda, 26.05. četvrtak, 27.05. petak, 28.05.
11.30 – 12.00 126. Srpski jezik – Priprema za četvrti pismeni zadatak, vežbanje 128. Matematika – Sfera i lopta, obrada 128. Srpski jezik – Ispravka četvrtog školskog pismenog zadatka 129. Matematika – Sfera i lopta, utvrđivanje 129. Srpski jezik – Ispravka četvrtog školskog pismenog zadatka, utvrđivanje
12.05 – 12.35 127. Matematika – Kupa, sistematizacija 127. Srpski jezik – Četvrti pismeni zadatak, utvrđivanje 63. Geografija – Srbi u ostalim susednim zemljama, obrada 33. Informatika i računarstvo – Utvrđivanje gradiva 130. Matematika – Površina sfere, obrada
12.40 – 13.10 63. Istorija – Jugoslovenska država 1945–1991, utvrđivanje 65. Biologija – Kombinovani zadaci, utvrđivanje 64. Istorija – Razbijanje i raspad jugoslovenske države, obrada 65. Fizika – Elementi atomske i nuklearne fizike, utvrđivanje 64. Geografija – Srbi u dijaspori, obrada
13.15 – 13.45 64. Fizika – Primena nuklearne energija i radioaktivnog zračenja,  obrada 32. Engleski jezik – Opisivanje radnji u prošlosti: indirektni govor – izjavne i upitne rečenice – sa glagolom u prošlom vremenu, obrada i utvrđivanje 63. Hemija – Mere zaštite životne sredine, utvrđivanje 66. Biologija – Kombinovani zadaci, utvrđivanje 64. Hemija – Kombinovani zadaci 1 – utvrđivanje – priprema za polaganje završnog ispita
ADVERTISEMENT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Povezane vesti