ADVERTISEMENT

Raspored TV nastave za period od 01.02. do 07.02.2021. godine za sve razrede osnovne škole

01.02-07.02.2021.

I razred

ponedeljak, 01.02.utorak, 02.02.sreda, 03.02.četvrtak, 04.02.petak, 05.02.
86. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Aa – obrada87. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Mm – obrada88. Matematika – Zamena mesta sabiraka – utvrđivanje89. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ii – obrada90. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Tt – obrada
86. Matematika – Desetica i jedinice, brojevna prava, redni brojevi- utvrđivanje87. Matematika – Zamena mesta sabiraka – obrada88. Srpski jezik – Glasovi i pisana slova Aa, Mm – utvrđivanje89. Matematika – Združivanje sabiraka – obrada90. Matematika – Združivanje sabiraka – utvrđivanje
18. Digitalni svet – Čestitke, nekad i sad – obrada36. Svet oko nas – Čovek radi i stvara – obrada10. Likovna kultura – Preoblikovanjem do novodišnjeg ukrasa; Preoblikovanjem do grupnog novodišnjeg predmeta – obrada i vežbanje37. Svet oko nas – Materijali – obrada17. Engleski jezik – Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja/ nepripadanja – obrada

II razred

ponedeljak, 01.02.utorak, 02.02.sreda, 03.02.četvrtak, 04.02.petak, 05.02.
86. Srpski jezik – Pridevi – obrada87. Srpski jezik – Pridevi – utvrđivanje88. Matematika – Množenje zbira jednocifrenim brojem – obrada89. Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice Dd, Dždž,Đđ – obrada90. Srpski jezik – Pravilno izgovaramo i pišemo Čč, Ćć, Dždž, Đđ – utvrđivanje
86. Matematika – Množenje broja 7 i brojem 7 – utvrđivanje87. Matematika – Množenje brojevima 6 i 7 – utvrđivanje88. Srpski jezik – Vojislav Ilić: Prvi sneg – obrada89. Matematika – Množenje zbira jednocifrenim brojem – utvrđivanje90. Matematika – Množenje razlike jednocifrenim brojem – obrada
18. Engleski jezik – Slušanje kratkih i jednostavnih ustaljenih izraza kojima se čestita praznik; reagovanje na upućenu čestitku i upućivanje kratkih prigodnih čestitki- utvrđivanje36. Svet oko nas – Prepodnevno i poslepodnevno merenje vremena – obrada17. Likovna kultura – Prostori oko nas – obrada37. Svet oko nas – Merenje vremena i časovnik – utvrđivanje18. Muzička kultura – Stanko Korunović: Sneg zasipa – obrada

III razred

ponedeljak, 01.02.utorak, 02.02.sreda, 03.02.četvrtak, 04.02.petak, 05.02.
86. Srpski jezik – Jezičke vežbe – utvrđivanje87. Srpski jezik – La Fonten: Cvrčak i mrav – obrada88. Matematika – Sabiranje do 1000 (234 + 123; 234 + 128), pismeni postupak – obrada89. Srpski jezik – Glagoli, obnavljanje znanja iz drugog razreda – obnavljanje90. Srpski jezik – Lice i broj glagola – obrada
86. Matematika – Prave i uglovi – utvrđivanje87. Matematika – Prave i uglovi – provera znanja88. Srpski jezik – Menjamo kraj basne Cvrčak i mrav – utvrđivanje89. Matematika – Sabiranje do 1000 (234 + 123; 234 + 128) – utvrđivanje90. Matematika – Oduzimanje do 1000 (254 – 123; 254 – 128), pismeni postupak – obrada
18. Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; opisivanje događaja i sposobnosti u sadašnjosti;čestitanje praznika –
utvrđivanje
36. Priroda i društvo – Naučili smo o tečnostima – utvrđivanje17. Likovna kultura – Odeća kao način sporazumevanja – obrada i vežbanje37. Priroda i društvo – Toplotna provodljivost materijala – obrada18. Muzička kultura – Zorislava M. Vasiljević: Do, do, šta je to. Ton i nota DO – obrada

IV razred

ponedeljak, 01.02.utorak, 02.02.sreda, 03.02.četvrtak, 04.02.petak, 05.02.
86. Srpski jezik – R. Gijo: Bela Griva – obrada87. Srpski jezik – R. Gijo: Bela Griva – utvrđivanje88. Matematika – Mreža za model kocke – obrada89. Srpski jezik – S. V. Janković: Zlatno jagnje – obrada90. Srpski jezik – S. V. Janković: Zlatno jagnje – utvrđivanje
86. Matematika – Svojstva kvadra i kocke – obrada87. Matematika – Svojstva kvadra i kocke – utvrđivanje88. Srpski jezik – Brojevi – obrada89. Matematika – Mreža za model kvadra – obrada90. Matematika – Izračunavanje površine kvadra – obrada
18. Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; pisanje pozivnica; čestitanje praznika – utvrđivanje36. Priroda i društvo – Kretanje – obrada17. Likovna kultura – Žuta+plava=zelena; apstraktna kompozicija; Šuma-slikanje-tempere, štapići za uši – obrada37. Priroda i društvo – Šta utiče na kretanje; koje vrste kretanja razlikujemo – obrada18. Muzička kultura – Snela koka jaje, M. Vasiljević – obrada i obnavljanje

V razred

Satnicaponedeljak 01.02.utorak 02.02.sreda 03.02.četvrtak 04.02.petak 05.02.
08.00 – 08.3069. Srpski jezik – Umetnička bajka: Ivana Nešić: Zelenbabini darovi (odlomci) – obrada, vežbanje / utvrđivanje71. Matematika – Ugao, vrste uglova – utvrđivanje71. Srpski jezik – Upravni govor – sve tri varijante, ponavljanje / vežbanje72. Matematika – Centralni ugao i kružni luk – obrada72. Srpski jezik – Jezička kultura: proslava praznika u mom domu, vežbanje
08.35 – 09.0570. Matematika – Pojam ugla – obrada70. Srpski jezik – Jezička kultura: Odlike bajki. Sličnosti i razlike narodne i umetničke bajke – utvrđivanje17. Tehnika i tehnologija – Prenos podataka između IKT uređaja (računar, tablet, smartfon, digitalni fotoaparat) / Aplikacija za digitalnu obradu slike. Operacija podešavanja osvetljenosti i kontrasta slike, izdvajanje dela slike – obrada, vežba18. Engleski jezik – Opisivanje uobičajenih i trenutnih događaja u sadašnjosti (The Present Simple vs The Present Continuous) – obrada i utvrđivanje / Upućivanje molbi, izricanje dozvola i zabrana i reagovanje na njih – utvrđivanje73. Matematika – Centralni ugao. Jednakost uglova – utvrđivanje
09.10 – 09.4018. Istorija – Grčko-persijski ratovi i Peloponeski rat – utvrđivanje36. Biologija – Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta – sistematizacija17. Geografija – Stene i oblikovanje reljefa dejstvom unutrašnjih Zemljinih sila – utvrđivanje37. Biologija – Život pod zemljom – značaj zemljišta, adaptacija organizama – obrada18. Informatika i računarstvo – Scratch – radno okruženje (Instaliranje programskog jezika Scratch) -obrada/vežbanje

VI razred

Satnicaponedeljak 01.02.utorak 02.02.sreda 03.02.četvrtak 04.02.petak 05.02.
08.00 – 08.3069. Srpski jezik – Glasovne promene – test, utvrđivanje71. Matematika – Deljenje racionalnih brojeva – utvrđivanje71. Srpski jezik – Tiodor Rosić: Priče starog čarobnjaka (jedna priča po izboru) – obrada72. Matematika – Brojevni izrazi sa racionalnim brojevima – obrada72. Srpski jezik – Govorna vežba: U postojbini Starih Slovena – vežbanje / utvrđivanje
08.35 – 09.0570. Matematika – Deljenje racionalnih brojeva – obrada70. Srpski jezik – Ivana Brlić Mažuranić: Priče iz davnina – Šuma Striborova – obrada17. Biologija – Razmnožavanje biljaka – obrada, utvrđivanje18. Engleski jezik – Izražavanje mišljenja i interesovanja za temu o kojoj se govori – obrada i utvrđivanje / Iskazivanje količina, mera i dimenzija – utvrđivanje73. Matematika – Dvojni razlomci – obrada
09.10 – 09.4018. Istorija – Uspon srpske države u XIII i početkom XIV veka / Uspon srpske države u XIII i početkom XIV veka – obrada i utvrđivanje36. Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje (merenje dužine, vremena i površine) – utvrđivanje17. Geografija – Poljoprivreda i životna sredina / Pojam i podela privrede i poljoprivrede – obrada, utvrđivanje37. Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje (merenje zapremine) – obrada18. Informatika i računarstvo – Kornjača grafika – linijski programi i brojačka petlja – obrada/vežbanje

VII

Satnicaponedeljak 01.02.utorak 02.02.sreda 03.02.četvrtak 04.02.petak 05.02.
09.45 – 10.1569. Srpski jezik – Književnost: Petar Kočić: Kroz mećavu – vežbanje i utvrđivanje71. Matematika – Broj dijagonala mnogougla – obrada71. Srpski jezik – Kongruencija – osnovni pojmovi – vežbanje72. Matematika – Broj dijagonala mnogougla – utvrđivanje72. Srpski jezik – Domaća lektira – Sveti Sava u književnosti: odlomak iz Žitija Svetog Simeona (o oproštaju oca od sina) – obrada
10.20 – 10.5070. Matematika – Pojam i vrste mnogouglova – utvrđivanje70. Srpski jezik – Kongruencija – osnovni pojmovi – obrada17. Geografija – Jugozapadna Azija i Južna Azija, Jugoistočna Azija – utvrđivanje, obrada18. Engleski jezik – Kultura: Festivals – Christmas around the world; Upućivanje i reagovanje na čestitke – utvrđivanje73. Matematika – Zbir uglova mnogougla – obrada
10.55 – 11.2518. Istorija – Prilike u Evropi i svetu u drugoj polovini 19. veka / Građanski rat u SAD/ Prilike u Evropi i svetu u drugoj polovini 19. veka – obrada i utvrđivanje19. Biologija – Rast i pokreti biljaka – obrada17. Hemija – Homogene smeše u prirodi – vazduh / Maseni procentni sastav smeša – 1 deo – obrada18. Fizika – Određivanje koeficijenta trenja klizanja- laboratorijska vežba / Kretanje tela pod dejstvom sile teže i sile trenja – utvrđivanje18. Informatika i računarstvo – Kornjača grafika i ponavljanje (Kornjača grafika, Ponavljanje u programima, Petlja for) – obnavljanje

VIII

Satnicaponedeljak 01.02.utorak 02.02.sreda 03.02.četvrtak 04.02.petak 05.02.
11.30 – 12.0069. Srpski jezik – Danilo Kiš: Noć i magla – obrada71. Matematika – Zapremina piramide – utvrđivanje71. Srpski jezik – Uzročne i posledične rečenice – obrada72. Matematika – Zapremina pravilne piramide – obrada72. Srpski jezik – Uzročne i posledične rečenice – vežbanje
12.05 – 12.3570. Matematika – Zapremina piramide – obrada70. Srpski jezik – Danilo Kiš: Noć i magla – vežbanje i utvrđivanje34. Geografija – Migracije stanovništva – obrada18. Informatika i računarstvo – Jednostavna analiza podataka (Određivanje minimuma i maksimuma niza, Prosečna vrednost niza podatka) – obrada/vežbanje73. Matematika – Zapremina pravilne piramide – utvrđivanje
12.40 – 13.1034. Istorija – Svet između demokratije i totalirizma – obrada36. Biologija – Ugroženost i zaštita biodiverziteta – obrada35. Istorija – Svet između Prvog i Drugog svetskog rata – sistematizacija36. Fizika -Jačina električne struje. Merenje jačine struje i napona – utvrđivanje35. Geografija – Osnovne odlike i migracije stanovništva – utvrđivanje
13.15 – 13.4535. Fizika – Jačina električne struje. Merenje jačine struje i napona – obrada18. Engleski jezik -Iskazivanje molbi, naredbi i predloga (Reported requests, commands and suggestions) – obrada i utvrđivanje34. Hemija – Hemijska svojstva zasićenih i nezasićenih ugljovodonika – 2 deo – obrada37. Biologija – Ugroženost i zaštita biodiverziteta – utvrđivanje35. Hemija – Alkani, alkeni i alkini – utvrđivanje
ADVERTISEMENT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Povezane vesti

danas-isplata-ucenickih-stipendija-i-kredita

Danas isplata učeničkih stipendija i kredita

Isplata desete rate učeničkih stipendija i kredita, koje je obezbedilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  učenicima srednjih škola u Republici Srbiji, za školsku 2020/2021. godinu,  počeće  danas, 17. juna 2021. godine. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja stipendiraće 11.500 učenika srednjih škola u Srbiji, na osnovu raspisanog Konkursa za...

prosvetari-traze-manje-ucenika-u-odeljenjima

Prosvetari traže manje učenika u odeljenjima

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije pokrenula je onlajn petciju za smanjivanje broja učenika u odeljenju, saopšteno je na protestu koji su predstavnici tog sindikata organizovali ispred zgrade Vlade Srbije. Protest je održan pod parolom “Manje je više”, čime su prosvetari hteli da poruče da je u odeljenjima sa manjim brojem...

info-dani-horizont-evropa-programa

Info dani Horizont Evropa programa

Evropska komisija je najavila detalje o info danima koji su posvećeni Horizont Evropa programu, a koji će se održati u periodu od 28. juna do 9. jula 2021. Ovaj desetodnevni događaj pružiće priliku potencijalnim kandidatima i drugim zainteresovanim stranama u istraživanjima i inovacijama da dobiju informacije i postave pitanja o...

pokrenut-pilot-projekat-„ucionica-kakvu-zelim“

Pokrenut pilot projekat „Učionica kakvu želim“

U saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republički sekretarijat za javne politike Vlade Republike Srbije (RSJP)  pokrenuo je pilot projekat „Učionica kakvu želim“. Cilj pilot projekta je razvoj preduzetničkog razmišljanja kod učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole. Projekat se sprovodi u deset osnovnih škola na teritoriji...