ADVERTISEMENT

Raspored nastave za osnovnu školu 10.05-16.05.2021.

1. razred
ponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.Sreda,12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
148. Srpski jezik – Pravopisna pravila, sistematizacija149. Srpski jezik – Rečenice kao obaveštenje, pitanje i zapovest, obrada150.Matematika – Oduzimanje brojeva 48-5, utvrđivanje 151.Srpski jezik – Golub i pčela, narodna priča. Prepričavanje priče po zadatom planu,obrada152.Srpski jezik – Pričanje po planu: Kako sam ja pomogao drugu, utvrđivanje
148.Matematika -Oduzimanje brojeva (36 – 6), utvrđivanje149. Matematika – Oduzimanje brojeva (48-6), obrada150. Srpski jezik – Golub i pčela, narodna priča, obrada151. Matematika – Sabiranje i oduzimanje, utvrđivanje152. Matematika – Sabiranje brojeva (46+30), obrada
30. Digitalni svet – Korak po korak do rešenja (algoritam), utvrđivanje61.Svet oko nas – Delovi tela životinja, obrada15. Muzička kultura -Pevanje pesme Zec kopa repu i slušanje kompozicije Leptiriću šareniću, dečja pesma, utvrđivanje62.Svet oko nas – Delovi tela životinja, utvrđivanje29.Engleski jezik – Predstavljanje članova porodice i čestitanje praznika, obrada i utvrđivanje
2. razred
ponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.Sreda,12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
148. Srpski jezik – Naučili smo pisana slova latinice D, Dž, Đ, F, H, utvrđivanje149.Srpski jezik – Budi pisac-priča u slikama, utvrđivanje150. Matematika – Određivanje nepoznatog broja (provera znanja)151.Srpski jezik – Diktat, utvrđivanje152. Srpski jezik – Domaća lektira: D.Đorđević: Uspon jednog lava, Recept za dedu, obrada
148.Matematika – Određivanje nepoznatog delioca, utvrđivanje149. Matematika – Određivanje nepoznatog broja, utvrđivanje150. Srpski jezik – Naučili smo pisana slova latinice, utvrđivanje151. Matematika – Redosled račuznskih radnji (deljenje), obrada152.Matematika – Redosled računskih radnji (deljenje), utvrđivanje
30.Engleski jezik – Opisivanje živih bića i predmeta; Čestitanje praznika, obrada i utvrđivanje61.Svet oko nas – Promene koje donose godišnja doba, utvrđivanje30.Likovna kultura – Čestitka, obrada62.Svet oko nas – Nepogode i opasnosti, obrada30.Muzička kultura – Žabice, sistematizacija
3. razred
ponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.Sreda,12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
148.Srpski jezik -Branko Stevanović: Zanimanje Marka Kraljevića, obrada149.Srpski jezik – Pismeno izražavanje: Kako zamišljam Marka Kraljevića, utvrđivanje150. Matematika – Obim pravougaonika, utvrđivanje151.Srpski jezik – Čitanje nepoznatog teksta, utvrđivanje152. Srpski jezik – Skraćenice, obrada
148.Matematika – Preslikavanje pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mreži, obrada149. Matematika – Obim pravougaonika, obrada150.Srpski jezik – Kreativne igre (ukrštenice, osmosmerke, rebusi, asocijacije…), utvrđivanje151. Matematika – Obim kvadrata, obrada152.Matematika – Obim kvadrata, utvrđivanje
30.Engleski jezik – Opisivanje (spoljnog izgleda) bića i predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima61.Priroda i društvo – Značaj i zaštita vode i vodenih životnih zajednica, obrada30. Likovna kultura – Slikanje bez četkica, obrada i vežbanje62. Priroda i društvo – Vodene životne zajednice, utvrđivanje30. Muzička kultura – Narodna pesma: Ja posejah lubenice, igra uz pevanje, obrada
4. razred
ponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.Sreda,12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
148. Srpski jezik – G.Olujić: Oldanini vrtovi, obrada149. Srpski jezik – G.Olujić: Oldanini vrtovi, obrada150.Matematika – Zavisnost količnika od promene deljenika i delioca, utvrđivanje151.Srpski jezik – B.Crnčević: „Mrav dobra srca“, obrada152.Srpski jezik – Stigao je maj u moj kraj, obrada
148. Matematika – Zavisnost količnika od promene deljenika, obrada149. Matematika – Zavisnost količnika od promene delioca, obrada150.Srpski jezik – Subjekat, utvrđivanje151. Matematika – Stalnost količnika, obrada152.Matematika – Stalnost količnika, utvrđivanje
30.Engleski jezik –  Iskazivanje vremena (hronološkog i meteorološkog), Imenovanje i opisivanje odevnih predmeta i aktivnosti, obrada i utvrđivanje61. Priroda i društvo – Prvi srpski ustanak, obrada30.Likovna kultura – Figura koja sedi;Sedimo ispod drveta, Drugovi; Igram se sa psom – vajanje – vežbe62. Priroda i društvo – Drugi srpski ustanak, obrada30.Muzička kultura –  Slušanje muzike . A.Dvoržak – Slovenska igra br.1, obrada i obnavljanje
5. razred
Satnicaponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.sreda, 12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
08.00 – 08.30118. Srpski jezik – Milovan Glišić: Prva brazda, obrada120. Matematika – Deljenje razlomaka, utvrđivanje120. Srpski jezik – Predikatska rečenica. Glagolski predikat, obrada121. Matematika – Svojstva množenja razlomaka, brojevni izrazi, obrada121.Srpski jezik – Ivan Cankar: Desetica, obrada
08.35 – 09.05119. Matematika – Deljenje razlomaka, obrada119. Srpski jezik – Službe reči, obnavljanje30. Tehnika i tehnologija – Izrada predmeta/modela ručnom obradom i spajanjem papira i/ili drveta, tekstila, kože korišćenjem odgovarajućih tehnika, postupaka i alata31. Engleski jezik – Izražavanje želja, planova i namera,obrada i utvrđivanje; Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu drugog pismenog zadatka122. Matematika – Brojevni izrazi – 1. deo, utvrđivanje
09.10 – 09.4030. Istorija – Kultura i svakodnevni život starih Rimljana, obrada61. Biologija – Pravilna ishrana, utvrđivanje30. Geografija – Vode na kopnu, obrada62. Biologija – Voda, obrada30. Informatika i računarstvo –  Aritmetički operatori, Računanje u programskom jeziku Scratch, obrada/vežbanje
6. razred
Satnicaponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.sreda, 12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
08.00 – 08.30118. Srpski jezik – Anton Pavlovič Čehov: Vanjka/ Italo Kalvino, Šuma na auto-putu ( iz zbirke priča Markovaldo ili godišnja doba u gradu), vežbanje, utvrđivanje120. Matematika – Prikaz zavisnosti među veličinama, obrada120. Srpski jezik – Pridevske zamenice: prisvojne( sa naglaskom na prisvojnu zamenicu svoj) pokazne, obrada121. Matematika – Direktno proporcionalne veličine i njihovo grafičko predstavljanje, obrada121.Srpski jezik – Gramatičke kategorije zamenica; rod, broj, padež i lice, obrada
08.35 – 09.05119. Matematika – Anketa 1 (uzorak, upitnik, analiza podataka), obrada119. Srpski jezik – Jezička kultura: Tekstovi sa socijalnom tematikom, vežbanje, utvrđivanje30. Biologija – Istaknuti naučnici koji su se bavili istraživanjem zdravlja ljudi; Bolesti koje izazivaju bakterije, načini zaražavanja i uloga antibiotika, obrada31. Engleski jezik – Opisivanje sadašnjih radnji, obrada; Opisivanje sadašnjih i prošlih radnji, obrada i utvrđivanje122. Matematika – Obrnuto proporcionalne veličine, obrada
09.10 – 09.4030. Istorija – Velika geografska otkrića, obrada i utvrđivanje61. Fizika – Pritisak čvrstih tela, utvrđivanje30. Geografija – Regionalna geografija, obrada62. Fizika – Pritisak u mirnoj tečnosti, obrada30. Informatika i računarstvo –  Uslovna ponavljanja; Petlja while, obrada/vežbanje
7. razred
Satnicaponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.sreda, 12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
09.45 – 10.15118. Srpski jezik – Uzročne rečenice, obrada120. Matematika – Centralni i periferijski ugao kruga, obrada120. Srpski jezik – Uzročne i posledične rečenice, vežbanje121. Matematika – Centralni i periferijski ugao kruga, obnavljanje121.Srpski jezik – Jovan Jovanović Zmaj: Jututunska juhahaha, obrada
10.20 – 10.50119. Matematika – Krug, obnavljenje119. Srpski jezik – Posledične rečenice, obrada30. Geografija – Položaj i prirodne odlike Južne Amerike, obrada, utvrđivanje31. Engleski jezik – Opisivanje sadašnjih, prošlih i budućih radnji (Svi oblici pasiva koji su se radili do sada)122. Matematika – Obim kruga, obrada
10.55 – 11.2530. Istorija – Balkanski ratovi, obrada i utvrđivanje31. Biologija – Biomi, populacija i odnosi ishrane u ekosistemu, utvrđivanje30. Hemija – Kiseonik, oksidi, oksidacija31. Fizika – Mehanička energija, rad i snaga, utvrđivanje, sistematizacija30. Informatika i računarstvo –  Učitavanje slike; Definisanje položaja slike; Prikaz slike, obrada/vežbanje
8. razred
Satnicaponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.sreda, 12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
11.30 – 12.00118. Srpski jezik –  Branislav Nušić: Sumnjivo lice, obrada120. Matematika – Kupa – pojam i elementi, obrada120. Srpski jezik – Forme pripovedanja (oblici kazivanja). Forme pripovedanja kao integracioni činilac interpretacije književnoumetničkog teksta, vežbanje, utvrđivanje121. Matematika – Kupa – pojam i elementi, utvrđivanje121.Srpski jezik – Molijer: Građanin plemić (odlomak), obrada
12.05 – 12.35119. Matematika – Sistem linearnih jednačina i valjak, kontrolna vežba119. Srpski jezik – Branislav Nušić: Sumnjivo lice, utvrđivanje59. Geografija – Srbi u Crnoj Gori, obrada31. Informatika i računarstvo – Istraživački projekat: biranje teme projekta122. Matematika – Mreža i površina prave kupe, obrada
12.40 – 13.1059. Istorija – Jugoslavija po završetku Drugog svetskog rata – uspostavljanje nove vlasti, obrada61. Biologija – Ekološka kultura, obrada60. Istorija – Jugoslavija po završetku Drugog svetskog rata – uspostavljanje nove vlasti, utvrđivanje61. Fizika – Zaštita od zračenja i njegovo biološko dejstvo, obrada60. Geografija – Srbi u BiH − Republika Srpska, obrada
13.15 – 13.4560. Fizika – Prirodna radioaktivnost. Radioaktivno zračenje, obrada30. Engleski jezik – Opisivanje radnji u sadašnjosti: indirektni govor – izjavne i upitne rečenice – sa glagolom u sadašnjem vremenu; Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu drugog pismenog zadatka59. Hemija – Aminokiseline i proteini, utvrđivanje62. Biologija – Životna sredina, zdravlje i kultura življenja, utvrđivanje60. Hemija – Vitamini. obrada
ADVERTISEMENT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Povezane vesti

prosvetari-traze-manje-ucenika-u-odeljenjima

Prosvetari traže manje učenika u odeljenjima

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije pokrenula je onlajn petciju za smanjivanje broja učenika u odeljenju, saopšteno je na protestu koji su predstavnici tog sindikata organizovali ispred zgrade Vlade Srbije. Protest je održan pod parolom “Manje je više”, čime su prosvetari hteli da poruče da je u odeljenjima sa manjim brojem...

info-dani-horizont-evropa-programa

Info dani Horizont Evropa programa

Evropska komisija je najavila detalje o info danima koji su posvećeni Horizont Evropa programu, a koji će se održati u periodu od 28. juna do 9. jula 2021. Ovaj desetodnevni događaj pružiće priliku potencijalnim kandidatima i drugim zainteresovanim stranama u istraživanjima i inovacijama da dobiju informacije i postave pitanja o...

pokrenut-pilot-projekat-„ucionica-kakvu-zelim“

Pokrenut pilot projekat „Učionica kakvu želim“

U saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republički sekretarijat za javne politike Vlade Republike Srbije (RSJP)  pokrenuo je pilot projekat „Učionica kakvu želim“. Cilj pilot projekta je razvoj preduzetničkog razmišljanja kod učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole. Projekat se sprovodi u deset osnovnih škola na teritoriji...

potpisan-ugovor-o-adaptaciji-i-opremanju-predskolskih-ustanova-u-cetiri-beogradske-opstine

Potpisan ugovor o adaptaciji i opremanju predškolskih ustanova u četiri beogradske opštine

Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, prof. Dr Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda i Maja Kremić, nacionalni direktor „Novak Đoković fondacije“ potpisali su ugovor sa četiri beogradske predškolske ustanove (PU „Vračar“, PU „Dr Sima Milošević“, Zemun, PU  „Dečji dani“, Stari Grad, PU „Perka...

hubert-h-humphrey-fellowship-program-za-akdemsku-2022-2023.-godinu

Hubert H. Humphrey Fellowship program za akdemsku 2022-2023. godinu

U okviru Fulbrajt programa profesionane i akademske razmene, raspisan je poziv za prijavljivanje kandidata za stipendije Hubert H. Humphrey. Stipendije Hubert H. Humphrey dodeljuju se kandidatima sa snažnim liderskim potencijalom i posvećenošću javnim službama. Kandidati trenutno mogu biti zaposleni u javnom ili privatnom sektoru. Poslednjih godina Vašington je često birao...