Raspored nastave za osnovnu školu 10.05-16.05.2021.

ADVERTISEMENT
1. razred
ponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.Sreda,12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
148. Srpski jezik – Pravopisna pravila, sistematizacija149. Srpski jezik – Rečenice kao obaveštenje, pitanje i zapovest, obrada150.Matematika – Oduzimanje brojeva 48-5, utvrđivanje 151.Srpski jezik – Golub i pčela, narodna priča. Prepričavanje priče po zadatom planu,obrada152.Srpski jezik – Pričanje po planu: Kako sam ja pomogao drugu, utvrđivanje
148.Matematika -Oduzimanje brojeva (36 – 6), utvrđivanje149. Matematika – Oduzimanje brojeva (48-6), obrada150. Srpski jezik – Golub i pčela, narodna priča, obrada151. Matematika – Sabiranje i oduzimanje, utvrđivanje152. Matematika – Sabiranje brojeva (46+30), obrada
30. Digitalni svet – Korak po korak do rešenja (algoritam), utvrđivanje61.Svet oko nas – Delovi tela životinja, obrada15. Muzička kultura -Pevanje pesme Zec kopa repu i slušanje kompozicije Leptiriću šareniću, dečja pesma, utvrđivanje62.Svet oko nas – Delovi tela životinja, utvrđivanje29.Engleski jezik – Predstavljanje članova porodice i čestitanje praznika, obrada i utvrđivanje
2. razred
ponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.Sreda,12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
148. Srpski jezik – Naučili smo pisana slova latinice D, DŽ, Đ, F, H, utvrđivanje149.Srpski jezik – Budi pisac-priča u slikama, utvrđivanje150. Matematika – Određivanje nepoznatog broja (provera znanja)151.Srpski jezik – Diktat, utvrđivanje152. Srpski jezik – Domaća lektira: D.Đorđević: Uspon jednog lava, Recept za dedu, obrada
148.Matematika – Određivanje nepoznatog delioca, utvrđivanje149. Matematika – Određivanje nepoznatog broja, utvrđivanje150. Srpski jezik – Naučili smo pisana slova latinice, utvrđivanje151. Matematika – Redosled račuznskih radnji (deljenje), obrada152.Matematika – Redosled računskih radnji (deljenje), utvrđivanje
30.Engleski jezik – Opisivanje živih bića i predmeta; Čestitanje praznika, obrada i utvrđivanje61.Svet oko nas – Promene koje donose godišnja doba, utvrđivanje30.Likovna kultura – Čestitka, obrada62.Svet oko nas – Nepogode i opasnosti, obrada30.Muzička kultura – Žabice, sistematizacija
3. razred
ponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.Sreda,12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
148.Srpski jezik -Branko Stevanović: Zanimanje Marka Kraljevića, obrada149.Srpski jezik – Pismeno izražavanje: Kako zamišljam Marka Kraljevića, utvrđivanje150. Matematika – Obim pravougaonika, utvrđivanje151.Srpski jezik – Čitanje nepoznatog teksta, utvrđivanje152. Srpski jezik – Skraćenice, obrada
148.Matematika – Preslikavanje pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mreži, obrada149. Matematika – Obim pravougaonika, obrada150.Srpski jezik – Kreativne igre (ukrštenice, osmosmerke, rebusi, asocijacije…), utvrđivanje151. Matematika – Obim kvadrata, obrada152.Matematika – Obim kvadrata, utvrđivanje
30.Engleski jezik – Opisivanje (spoljnog izgleda) bića i predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima61.Priroda i društvo – Značaj i zaštita vode i vodenih životnih zajednica, obrada30. Likovna kultura – Slikanje bez četkica, obrada i vežbanje62. Priroda i društvo – Vodene životne zajednice, utvrđivanje30. Muzička kultura – Narodna pesma: Ja posejah lubenice, igra uz pevanje, obrada
4. razred
ponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.Sreda,12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
148. Srpski jezik – G.Olujić: Oldanini vrtovi, obrada149. Srpski jezik – G.Olujić: Oldanini vrtovi, obrada150.Matematika – Zavisnost količnika od promene deljenika i delioca, utvrđivanje151.Srpski jezik – B.Crnčević: „Mrav dobra srca“, obrada152.Srpski jezik – Stigao je maj u moj kraj, obrada
148. Matematika – Zavisnost količnika od promene deljenika, obrada149. Matematika – Zavisnost količnika od promene delioca, obrada150.Srpski jezik – Subjekat, utvrđivanje151. Matematika – Stalnost količnika, obrada152.Matematika – Stalnost količnika, utvrđivanje
30.Engleski jezik –  Iskazivanje vremena (hronološkog i meteorološkog), Imenovanje i opisivanje odevnih predmeta i aktivnosti, obrada i utvrđivanje61. Priroda i društvo – Prvi srpski ustanak, obrada30.Likovna kultura – Figura koja sedi;Sedimo ispod drveta, Drugovi; Igram se sa psom – vajanje – vežbe62. Priroda i društvo – Drugi srpski ustanak, obrada30.Muzička kultura –  Slušanje muzike . A.Dvoržak – Slovenska igra br.1, obrada i obnavljanje
5. razred
Satnicaponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.sreda, 12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
08.00 – 08.30118. Srpski jezik – Milovan Glišić: Prva brazda, obrada120. Matematika – Deljenje razlomaka, utvrđivanje120. Srpski jezik – Predikatska rečenica. Glagolski predikat, obrada121. Matematika – Svojstva množenja razlomaka, brojevni izrazi, obrada121.Srpski jezik – Ivan Cankar: Desetica, obrada
08.35 – 09.05119. Matematika – Deljenje razlomaka, obrada119. Srpski jezik – Službe reči, obnavljanje30. Tehnika i tehnologija – Izrada predmeta/modela ručnom obradom i spajanjem papira i/ili drveta, tekstila, kože korišćenjem odgovarajućih tehnika, postupaka i alata31. Engleski jezik – Izražavanje želja, planova i namera,obrada i utvrđivanje; Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu drugog pismenog zadatka122. Matematika – Brojevni izrazi – 1. deo, utvrđivanje
09.10 – 09.4030. Istorija – Kultura i svakodnevni život starih Rimljana, obrada61. Biologija – Pravilna ishrana, utvrđivanje30. Geografija – Vode na kopnu, obrada62. Biologija – Voda, obrada30. Informatika i računarstvo –  Aritmetički operatori, Računanje u programskom jeziku Scratch, obrada/vežbanje
6. razred
Satnicaponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.sreda, 12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
08.00 – 08.30118. Srpski jezik – Anton Pavlovič Čehov: Vanjka/ Italo Kalvino, Šuma na auto-putu ( iz zbirke priča Markovaldo ili godišnja doba u gradu), vežbanje, utvrđivanje120. Matematika – Prikaz zavisnosti među veličinama, obrada120. Srpski jezik – Pridevske zamenice: prisvojne( sa naglaskom na prisvojnu zamenicu svoj) pokazne, obrada121. Matematika – Direktno proporcionalne veličine i njihovo grafičko predstavljanje, obrada121.Srpski jezik – Gramatičke kategorije zamenica; rod, broj, padež i lice, obrada
08.35 – 09.05119. Matematika – Anketa 1 (uzorak, upitnik, analiza podataka), obrada119. Srpski jezik – Jezička kultura: Tekstovi sa socijalnom tematikom, vežbanje, utvrđivanje30. Biologija – Istaknuti naučnici koji su se bavili istraživanjem zdravlja ljudi; Bolesti koje izazivaju bakterije, načini zaražavanja i uloga antibiotika, obrada31. Engleski jezik – Opisivanje sadašnjih radnji, obrada; Opisivanje sadašnjih i prošlih radnji, obrada i utvrđivanje122. Matematika – Obrnuto proporcionalne veličine, obrada
09.10 – 09.4030. Istorija – Velika geografska otkrića, obrada i utvrđivanje61. Fizika – Pritisak čvrstih tela, utvrđivanje30. Geografija – Regionalna geografija, obrada62. Fizika – Pritisak u mirnoj tečnosti, obrada30. Informatika i računarstvo –  Uslovna ponavljanja; Petlja while, obrada/vežbanje
7. razred
Satnicaponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.sreda, 12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
09.45 – 10.15118. Srpski jezik – Uzročne rečenice, obrada120. Matematika – Centralni i periferijski ugao kruga, obrada120. Srpski jezik – Uzročne i posledične rečenice, vežbanje121. Matematika – Centralni i periferijski ugao kruga, obnavljanje121.Srpski jezik – Jovan Jovanović Zmaj: Jututunska juhahaha, obrada
10.20 – 10.50119. Matematika – Krug, obnavljenje119. Srpski jezik – Posledične rečenice, obrada30. Geografija – Položaj i prirodne odlike Južne Amerike, obrada, utvrđivanje31. Engleski jezik – Opisivanje sadašnjih, prošlih i budućih radnji (Svi oblici pasiva koji su se radili do sada)122. Matematika – Obim kruga, obrada
10.55 – 11.2530. Istorija – Balkanski ratovi, obrada i utvrđivanje31. Biologija – Biomi, populacija i odnosi ishrane u ekosistemu, utvrđivanje30. Hemija – Kiseonik, oksidi, oksidacija31. Fizika – Mehanička energija, rad i snaga, utvrđivanje, sistematizacija30. Informatika i računarstvo –  Učitavanje slike; Definisanje položaja slike; Prikaz slike, obrada/vežbanje
8. razred
Satnicaponedeljak, 10.05.utorak, 11.05.sreda, 12.05.četvrtak, 13.05.petak, 14.05.
11.30 – 12.00118. Srpski jezik –  Branislav Nušić: Sumnjivo lice, obrada120. Matematika – Kupa – pojam i elementi, obrada120. Srpski jezik – Forme pripovedanja (oblici kazivanja). Forme pripovedanja kao integracioni činilac interpretacije književnoumetničkog teksta, vežbanje, utvrđivanje121. Matematika – Kupa – pojam i elementi, utvrđivanje121.Srpski jezik – Molijer: Građanin plemić (odlomak), obrada
12.05 – 12.35119. Matematika – Sistem linearnih jednačina i valjak, kontrolna vežba119. Srpski jezik – Branislav Nušić: Sumnjivo lice, utvrđivanje59. Geografija – Srbi u Crnoj Gori, obrada31. Informatika i računarstvo – Istraživački projekat: biranje teme projekta122. Matematika – Mreža i površina prave kupe, obrada
12.40 – 13.1059. Istorija – Jugoslavija po završetku Drugog svetskog rata – uspostavljanje nove vlasti, obrada61. Biologija – Ekološka kultura, obrada60. Istorija – Jugoslavija po završetku Drugog svetskog rata – uspostavljanje nove vlasti, utvrđivanje61. Fizika – Zaštita od zračenja i njegovo biološko dejstvo, obrada60. Geografija – Srbi u BiH − Republika Srpska, obrada
13.15 – 13.4560. Fizika – Prirodna radioaktivnost. Radioaktivno zračenje, obrada30. Engleski jezik – Opisivanje radnji u sadašnjosti: indirektni govor – izjavne i upitne rečenice – sa glagolom u sadašnjem vremenu; Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu drugog pismenog zadatka59. Hemija – Aminokiseline i proteini, utvrđivanje62. Biologija – Životna sredina, zdravlje i kultura življenja, utvrđivanje60. Hemija – Vitamini. obrada
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Povezane vesti

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT